Rapport från årsmötet 2023

Årsmötet ägde rum den 15 maj på kulturmagasinet, Fredriksdals Museer. I pausen fick deltagarna en omfattande presentation av samlingarna, framfört av avdelningschef Therese Kruse.

Valberedningens förslag: Omval för 2 år av Eva Frisk , Guy Rambech, Åke Danerek och Erik Hultgren. Ingrid Andersson och David Larsson är valda till årsmötet 2024.

Omval av ordförande för 1 år; Tommy Lindqvist. Rolf Elmér (suppleant) har avböjt vidare engagemang i styrelsen.

Till valberedning utsågs Åke Danerek, Guy Rambech, Erik Hultgren och Eva Frisk.

Revisionsberättelsen för 2022 föredrogs och årsmötet beviljade ansvarsfrihet för det gånga verksamhetsåret. Till revisorer valdes Sten Kareld och Tommy Gustavsson. Uppdraget som revisorssuppleant är vakant.

Styrelsen beslöt att medlemsavgifterna för kommande verksamhetsår ska vara 150 kronor för enskild medlem, 275 kronor för förening, 550 kronor för institution,1650 kronor för mindre företag, samt 3300 kronor för större företag.

Avgiften för deponering av arkivmaterial är 245 kronor/hm.