Medlem

Som medlem i föreningen Skånes Näringslivsarkiv får du råd och hjälp i arkivfrågor och möjlighet att i SNA:s lokaler i Maria Park i Helsingborg förvara företagets historiska dokumentation.

Framförallt innebär ett medlemskap ett aktivt och värdefullt stöd för bevarande av det skånska näringslivets historia.

Medlemmar i föreningen betalar avgifter enligt följande:

  • Enskild medlem: 150 kr/år
  • Förening: 275 kr/år
  • Institution: 550/år
  • Företag, mindre: 1 650, större: 3 300 kr/år

Hyra för arkivmaterial: 245 kr hyllmeter/år för nytecknade förvaringsuppdrag.

Har du frågor kring medlemskap, kontakta:

Tommy Lindqvist, ordförande i Skånes Näringslivsarkiv, tel 0708-20 39 15
Anders Bredahl, arkivarie, tel 042 – 14 74 03