Välkommen till Skånes Näringslivsarkiv!

Våra företag utgör en betydelsefull del av det gemensamma kulturarvet – som uppfinnare av nya produkter, som producenter av varor och tjänster och inte minst som arbetsplatser där många människor tillbringat en stor del av sina liv. Därför är det viktigt att företagen lever vidare i arkivens värld - för forskare och för en intresserad allmänhet. Skånes Näringslivsarkiv värnar om denna viktiga del av vår historia.

Verksamheten

Bli medlem

Vipmember

Som medlem i föreningen Skånes Näringslivsarkiv (SNA) får du råd och hjälp i arkivfrågor och möjlighet att i SNA:s lokaler i Maria Park i Helsingborg förvara företagets historiska dokumentation.

BESÖK OSS

Valv

Vi tar gärna emot besök men ber att du först ringer 042-14 74 03 och bokar tid samt berättar vad det är du söker så att vi hinner leta fram vad som finns. Vi har öppet måndagar-fredagar mellan kl 8-12 och 13-16.

Vår verksamhet

Akvarexa

Skånes Näringslivsarkiv – SNA – bildades den 18 september 1991 för att i första hand bevara arkivmaterialet efter det nyligen konkursade Helsingborgs Varf.

Vår bildbank

Bjärebil2

Vår databas består av över 30 000 bilder! Ur denna massiva källa bygger vi upp ett galleri som, med tiden, kommer att innehålla lejonparten av den rika samling arkiv som finns hos Skånes Näringslivsarkiv.

Läs mer

Aktuellt

Trellborg Däckkvinna

Klicka gärna in på sidan med aktuell information i anslutning till vår verksamhet. Det gäller olika evenemang; besök och föredrag i exempelvis Rotaryklubbar, Arkivens Dag, föredrag i samband med vårt jubileumsfirande och nyheter från arkivvärlden.

Läs mer