Rapport från årsmötet 2024

Årsmötet ägde rum den 20 maj på Idrottsmuseet (Idrottens Hus). I pausen fick vi en omfattande beskrivning av verksamheten signerad föreningens ordförande Tommy Ebersjö. 

Valberedningens förslag: Omval för 2 år av Ingrid Andersson och David Larsson, samt nyval för 2 år av Simone Magaard.

Eva Frisk , Åke Danerek, Guy Rambech, och Erik Hultgren är valda till årsmötet 2025. Omval av Tommy Lindqvist som ordförande för 1 år.

Till valberedning utsågs Åke Danerek, Guy Rambech, Erik Hultgren och Eva Frisk.

Revisionsberättelsen för 2023 föredrogs och årsmötet beviljade ansvarsfrihet för det gånga verksamhetsåret. Till revisorer valdes Sten Kareld och Tommy Gustavsson.

Medlemsavgifterna kvarstår vid nuvarande nivåer, vilket innebär 150 kr/år för enskild medlem och varierande medlemsavgifter för företag och organisationer, 275 kr för förening, 550 kr för institution, 1650 kr för mindre företag, samt 3300 kr för större företag. Hyllhyran för deponering av arkivmaterial är 275 kr/hm.